Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel, Warsaw

4.5 

ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, Warszawa, 00-325, Polska  

Czas Lokalny Telefon 48 22 551 1000

4.5

Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Troska o środowisko

 

W Hotelu Bristol uważamy, że należy kreować wartość dodaną dla społeczeństwa, aby odnosić kompletny sukces. To w naszym rozumieniu oznacza myślenie o przyszłości poprzez dokonywanie trafnych wyborów i troskę o środowisko.

 

Aspirujemy do tego, aby nie tylko nasza działalność biznesowa, ale także wkład i działania poświęcone odpowiedzialności społecznej i zrównoważonemu rozwojowi były wspierane i doceniane, dlatego angażujemy się we wdrażanie najlepszych praktyk i wartości w naszą strategię biznesową.

Aktywnie współpracujemy z naszymi dostawcami, partnerami biznesowymi i zespołem hotelu nad redukowaniem wpływu naszych poczynań na środowisko naturalne, dbając o to, że najwyższe standardy są utrzymywane na wszelkich płaszczyznach.

Dążymy do wdrażania odpowiednich procedur poprzez konsekwentne udoskonalanie naszych działań w poniższych obszarach:

  • zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów,
  • ograniczanie zanieczyszczenia i promocja recyklingu,
  • ochronę zasobów naturalnych,
  • poprawę jakości środowiska wewnętrznego,
  • oszczędzanie energii i materiałów,
  • tworzenie i raportowanie kluczowych wskaźników dotyczących ekologii,
  • podnoszenie świadomości w zakresie ochrony środowiska wśród naszych
    pracowników, gości, najemców oraz współpracowników.

Hotel Bristol w Warszawie został wyróżniony certyfikatem Green Key - to międzynarodowy system certyfikacji hoteli i obiektów turystycznych obecny w ponad 40 krajach. Certyfikat jest przyznawany w branży turystycznej za proekologiczne działania skupiające się na szerzeniu świadomości ekologicznej, wśród pracowników i klientów, a także za proekologiczne postawy wpływające na zmniejszenie swojego wpływu na środowisko naturalne.

Głęboko wierzymy w to, że dzięki naszemu zrównoważonemu rozwojowi wspieramy rozwój ekonomiczny przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne, podnoszenie jakości życia i służenie interesom obecnych i przyszłych pokoleń.

Green Council Hotelu Bristol w Warszawie