Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel, Warsaw

4.5 

ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, Warszawa, 00-325, Polska  

Czas Lokalny Telefon 48 22 551 1000

4.5

Informacje Prawne

Recepcja Hotelu Bristol w Warszawie

Strona internetowa jest własnością Royal Bristol Warsaw Sp. z o.o.

Royal Bristol Warsaw Sp. z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, 00-325 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Wa-wy w Warszawie, XII Wydz. Gosp. KRS
KRS: 0000007858 NIP: 5260000181 REGON: 002194379
Kapitał zakładowy: 11 317 800,00 PLN

Royal Bristol Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, 00-325 Warszawa  jako administrator danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926), zwanej dalej ustawą, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, informuje, że:

 1. w celu prowadzonej przez administratora danych działalności usługowej: hotelarskiej i gastronomicznej
  oraz w celach marketingowych przetwarza, w rozumieniu art. 7 pkt. 2 ustawy, dane osobowe klientów
  i potencjalnych klientów,
 2. dane osobowe mogą być udostępniane Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. w przypadku
  gdy  jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
  administratora danych w związku z przynależnością do międzynarodowej sieci hoteli Starwood,
  a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
 3. osoba, której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania,
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest wyłącznie jednym z warunków zawarcia umowy
  o świadczenie usług z Royal Bristol Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Regulamin sklepu internetowego>